Posts Tagged ‘ekonomia’

List Otwarty Nauczycieli Buddyjskich i Jogi Popierający Ruch Occupy

Piszemy ten List, jako nauczyciele i liderzy społeczności promujących  rozwijanie współczucia i uważności, aby wyrazić naszą solidarność z ruchem Occupy, który jest obecnie aktywny w ponad 1 900 miastach na całym świecie.

Czujemy się szczególnie zainspirowani przyjętą przez ten ruch taktyką niestosowania przemocy, jego metodami  samorządności oraz nowopowstającymi społecznościami opartymi na otwartej komunikacji (zgromadzenia ogólne, ludzki mikrofon, możliwość wyrażania różnorodnych opinii etc.)  Obozowiska ruchu Occupy stanowią żyzną glebę  dla uświadomienia sobie naszej wrodzonej mądrości i zdolności do przebudzenia. Zachęcamy wszystkich nauczycieli, liderów, sangi i społeczności  dążące do przebudzenia, o ile jeszcze tego nie zrobiły, do przyłączenia się do tych  inspirujących aktywistów w pracy na rzecz zakończenia skrajnych nierówności w podziale bogactwa i władzy, które powodują tak wiele cierpienia i zniszczeń w ludzkim społeczeństwie i ziemskich ekosystemach.

Ruch ten jest wyrazem odczuwanej przez niemal wszystkich frustracji z powodu pozbawienia tak wielu z nas praw obywatelskich, zarówno politycznych, jak ekonomicznych.  Stanowi potrzebną przeciwwagę dla systemu, który osłabia energię życiową przytłaczającej większości – tak zwanych 99% –  generując ogromne zyski dla niewielkiej garstki ludzi bez wykorzystania istniejących możliwości stworzenia powszechnego dobrobytu w naszym społeczeństwie. Podczas gdy nasza praktyka wymaga od nas rozwijania współczucia dla 100 procent istot ludzkich i nie traktowania nikogo jako  „wroga”, wzywa nas jednocześnie do przeciwstawienia się systemowi, który w oczywisty sposób powoduje cierpienie i brak równowagi.

Przyłączamy się do pełnego troski apelu o zajęcie się problemem masowego bezrobocia, zmianami klimatu, erozją tkanki zapewniających bezpieczeństwo sieci powiązań społecznych,  ulegającą  degradacji  infrastrukturą, programami społecznymi i edukacyjnymi oraz   zarobkami, prawami pracowniczymi  i zasiłkami.

Ponadto, obecna struktura prawna wielkich korporacji zmusza ludzi do działania nacechowanego krótkowzroczną chciwością, do czynów za które nie ponoszą  osobistej odpowiedzialności. Jeśli nie zachęca się nas do działania ze świadomością naszego związku z siedmioma miliardami ludzi, dzielącymi z nami  globalną społeczność, tkanka społeczna  naszej wspólnoty zostaje zniszczona na skutek zalegalizowanych aktów egoizmu i lęku. Czyny te  popełniane są w ludzkim społeczeństwie, lecz ich sprawcami są podmioty nie będące ludźmi, którym nie wiedzieć czemu przyznano status prawny i polityczny, taki sam jak ludziom. Nie są one zdolne do właściwego postrzegania i reagowania na reperkusje swoich wyborów.  Cenę za to płaci cała planeta.

Co najważniejsze, uważamy, że indywidualne przebudzenie jest nieoddzielne od zbiorowej przemiany. Świadomość sytuacji w jakiej się znajdujemy wymaga od nas pełnego zaangażowania w kulturę i  życie społeczeństwa, którego jesteśmy częścią. Nie uważamy naszej ścieżki jedynie za indywidualistyczne dążenie do zdrowia psychicznego i fizycznego. Jesteśmy przekonani, że nauczanie naszych uczniów dyscypliny ciała/umysłu w izolacji od społeczeństwa, w którym żyją,  oznaczałoby z naszej strony brak   odpowiedzialności. Czujemy się zainspirowani twórczymi i intelektualnymi dokonaniami ruchu Occupy, który jest niezwykle istotnym czynnikiem umożliwiającym stworzenie bardziej współczującej i ekologicznej podstawy dla praktyki.

Ruch Occupy obudził ponownie naszą wiarę w realną możliwość zbudowania kultury nie-krzywdzenia, uczciwości i szacunku dla wszystkich istot.  Jesteśmy świadomi naszych ludzkich słabości i wiemy, że upadniemy jeszcze 10 000 w naszym dążeniu do przebudzenia. Ślubujemy teraz  praktykować i nauczać w większej zgodzie z naszymi najgłębszymi wartościami.

Strukturalna chciwość, złość i iluzje charakteryzujące obecny system, są nie do pogodzenia z naszymi zobowiązaniami wobec przyszłych pokoleń i najcenniejszymi dla nas wartościami współzależności, twórczości i współczucia.  Apelujemy do nauczycieli i praktykujących wszystkich tradycji, których celem jest przebudzenie ciała/umysłu, o przyłączenie się do aktywnego działania na rzecz przekształcenia tych struktur.

Ethan Nichtern, Shastri, Nowy Jork

Shôken, Michael Stone,  Toronto

Tłumaczenie: Jan Skoczylas 

My niżej podpisani, ufamy, że podpisując ten list możemy zjednoczyć się w naszych zobowiązaniach do praktyki w zgodzie z naszymi wartościami i pracować wspólnie, by pomóc naszemu społeczeństwu.

Sharon Salzberg
Stephen Batchelor
Adam Lobel, Acharya
Anne Cushman
Ari Pliskin
Cyndi Lee
David Nichtern
Dr. Gaylon Ferguson, Acharya
Dr. Judith Simmer-Brown, Acharya
Dr. Robert Thurman
Eihei Peter Levitt
Koshin Paley Ellison
Maia Duerr
Rev. angel Kyodo williams
Robert Chodo Campbell
Roshi Joan Halifax
Roshi Pat Enkyo O’hara
Sarah Powers
Sarah Weintraub
Sean Corne
Susan Piver
Tara Brach
Ted Grand
Testu’un David Loy
Trudy Goodman
Ty Powers
Zoketsu Norman Fischer

Aaron Manier
Adam Genkaku Fisher
Adam Lobel, Acharya
Amanda Bennett
Amma Thanasanti Bhikkhuni
Amy Cronise-Mead
Amy Dara Hochberg
Anandajoti Bhikkhu
Angad Kaur
Ani Sangye Hatchion
Ani Sherab
Anna Antic
Anne Waldman
Arinna Weisman
Astrid Abelé
Barbara Gates
Beth Tom
Betsy Reyes
Bettina, Active Hands Yoga
Bodhipaksa
Brad Carps
Brennan Taylor
Brian P. Roessler
Catherine Gammon
Chantel Missen
Chap. Mikel Ryuho Monnett, BCC
Charlene Leung, Shastri & DaYan Qi Gong Teacher
Charles Agle
Charlie Byron
Charmi Neely
Christy Brown
Cynthia Spencer
Danielle Hoogenboom
Daryl Lynn Ross
David Jewitt
Debbie Zweep
Debra Saturday
Derek Rasmussen
Diana Martinez
Dominic Tambuzzo
Donna Wagner Backus
Doug Sparling
Douglas Duckworth
Dr Jake Lyne
Dr. Jonathan Kaplan
Dr. Miles Neale
Dzung Vo, MD
Edward Jones
Eido Frances Carney
Eileen Olson
Elaine Jackson
Elaine Retholtz
Elizabeth Gosselin
Ellen Booth Church (Yeshe Choepel)
Emily Coleing
Erica Hamilton
Fleet Maull, Acharya
Franklin Demuth
Gayle Van Gils, Shastri
Gensho Alan Florence
Gillian Motyer
Gina Sharpe
Guylaine Williams
Hannah Pinski
Hokai Sobol
Ingen K. Breen
J A Johnson
Jack Kornfield
Jagadisha Petrovic
James Morrison
Jason Ray Brown
Jean Erlbaum
Jeff Brown
Jeff Scannell
Jenna Dixon
Jennifer Musial, PhD
Jennifer O?Connell
Jeramy Zimmerman
Jess Glenny
Jesse Maceo Vega-Frey
Jessica Li Phillips
Jessica Robertson
Jessica Stickler
Jill Satterfield
Jim Gross, Desert Dharma
Jim Sinclair
Jisho Warner
Joan deVerteuil
Joanna Macy
Joel Baehr
Johanna Svedberg Lafferty
John Mifsud
John Renshaw
Jonathan Lynch
Joshua Eaton
Justin Kelley
Karen Storms-Rohm
Kate Crisp
Kate Josephson
Kate MacKay
Kathryn Maly
Kathy Du Vernet
Kelly Blaser
Kelly Klein
Kerri Kelly for Off the Mat, Into the World
Kevan Gale
Kim Frank
Kim Stetz
Kimberly Wilcox
Kobutsu Malone-Osho
Kristina Weaver
Laura Alvarado Castellanos
Laura Kuchynka
Laura Pagano Gouy
Lena Simmons
Leza Lowitz
Lila Dlaboha
Lily Dwyer
Linda Crawford
Linda Leu
Lisa Er
Lisa Kaley-Isley
Loren Kantor
Lucinda Ramsey
Lulu Strongheart
M. Christopher
Mackenzie Studebaker
Margarita Margoshka
Maria Ciccone
Mary Finnigan
Mat Schencks
Matthew O?Connell
Max Airborne
Melissa Lavabre
Mer Stafford
Michael Apollo
Michael Kieran
Michaela Wehner
Narayan Chaitanya
Natalie Watson
Natalie Watson
Nicholas Ribush
Nikki Boklund
Nina La Rosa
Noel McLellan, Acharya
Pamela Bothwell, Shastri
Pamela Hollander
Pascal Auclair
Patricia J. Akers
Paula Carino
Pema Gyaltsen
Peter Kuhn
Peter Leslie
Priscilla Higham
Rachana Suri
Rachel Liley
Rachel Meyer
Rahul Varshney
Rahul Varshney
Rebecca Penkett
Rebecca Soule
Rev Ryushin Sean Malone
Rev Taigen Dan Leighton
Rev. Danny Fisher
Rev. Dr. Robert Kaizen Gunn
Rev. Francisco Pacogenkoji Lugovina
Rev. Karen Harrison
Rev. Shinshu Roberts
Rev. Taigen Dan Leighton, Ancient Dragon Zen Gate, Chicago
Ricardo (Calo) Ramirez
Rick Harlan
Robert Bergeson
Robert Joshin Althouse
Roberta Wall
Robin Sunbeam
Ruth Ozecki
Samu Sunim
Seth Freedman
Shell Fischer
Shelly Cassivi
Sherry Sadoff Hanck
Sherry Serra
Sheryl Lilke
Shogen Jody Greene
Silvia Garcia P
Stephanie Tate
Sumi Loundon Kim
Susi Costello
Suzy Anand Garfinkle
Teri Price
Thanissara
Tina Vero
Tristen Sims
Velcrow Ripper
Ven. Hae Won Sunim
Vidda Gubisch Chan
Vincent Horn
Waylon Lewis
Westerly Gardner
Yael Flusberg
Yael Shinar
Yogi Akal
Yuttadhammo

Jeśli jesteś nauczycielem buddyzmu lub jogi i chciałbyś dołączyć swoje imię do stale powiększającej się listy sygnatariuszy tego listu, możesz to zrobić tutaj: occupySamsara.org

za: ekobuddyzm.pl

źródło: occupySamsara.org

Reklamy

Urząd ds. Promocji (Nie)Bezpiecznej Żywności…

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA) opowiada się  za legalizacją uprawy soi modyfikowanej genetycznie (GMO) „Roundup Ready” korporacji Monsanto, lecz analiza prawna pokazuje, że obecna procedura wydawania autoryzacji  jest  niezgodna z prawem europejskim.

Monachium/Bruksela, 22 czerwca 2012: Europejski  Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) po raz pierwszy wydał pozytywną opinię w sprawie uprawy soi modyfikowanej genetycznie na terenie Unii Europejskiej.  Komisja UE i kraje członkowskie muszą teraz podjąć ostateczną decyzję  w kwestii dopuszczeniu tej rośliny na rynki europejskie. Wnioskodawca –  amerykańska firma Monsanto chce sprzedawać nasiona swojej odpornej na herbicydy soi GMO „Roundup Ready” europejskim farmerom.  Obecnie soja modyfikowana genetycznie może być importowana, ale nie uprawiana.  Analiza prawna przygotowana na zlecenie Testbiotech pokazuje, że planowana legalizacja tej rośliny, byłaby sprzeczna z prawem obowiązującym w UE, ponieważ w ocenie ryzyka nie wzięto  pod uwagę pozostałości  w roślinach po opryskiwaniu herbicydem. Co więcej EFSA nie przewiduje monitoringu  możliwych szkodliwych efektów zdrowotnych, spowodowanych  przez te pozostałości,  pomimo, że wymaga tego europejskie prawo.

Podobny mankament mają inne, już wydane pozwolenia na użycie roślin GMO w produkcji żywności i pasz. Zgodnie z analizą prawną sporządzoną przez znanego eksperta prawnego  UE, Ludwika Kraemera, pozwolenia te muszą zostać ocenione ponownie.

„Pozostałości herbicydów w  regularnie spryskiwanych  roślinach modyfikowanych genetycznie zostały wyłączone z oceny ryzyka tych roślin. Jak do tej pory, praktyki tej zażarcie broni Komisarz UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, John Dalli, który obecnie,  nie tylko znajduje się    w ogniu krytyki z powodu zbyt ścisłych powiązań z przemysłem,  lecz  jego decyzje stają się również poważnym problemem prawnym,” powiedział Christoph Then z Testbiotech.  „Jeśli soja modyfikowana genetycznie zostanie zalegalizowana na podstawie oceny ryzyka  opracowanej przez EFSA, powinno się to uważać za  złamanie obowiązującego w UE prawa.”

Profesor Ludwig Kraemer do 2004 roku pracował  w Komisji Europejskiej, był między innymi szefem departamentu prawnego Dyrektoriatu Generalnego  ds. Środowiska.  Obecnie współpracuje z organizacją Client Earth.  Oto najważniejsze punkty jego analizy prawnej:

1. Obecna praktyka nie monitorowania potencjalnego negatywnego  wpływu roślin modyfikowanych genetycznie na ludzkie zdrowie jest niezgodna z obowiązującym w UE prawem.

2. Monitorowanie potencjalnego negatywnego wpływu roślin modyfikowanych genetycznie musi być przeprowadzone,  nawet jeśli taki wpływ jest mało prawdopodobny.

3. Celem obowiązującego w UE prawa jest uniknięcie jakiegokolwiek negatywnego wpływu roślin modyfikowanych genetycznie na ludzkie zdrowie. Z tego powodu, należy wziąć pod uwagę kumulujące się oddziaływanie pozostałości herbicydów na roślinach modyfikowanych genetycznie.

5. Jeśli plan monitoringu nie bierze pod uwagę kumulującego się wpływu na ludzkie zdrowie pozostałości herbicydów,  autoryzacja musi zostać zmieniona.

Pomimo, że obecne przepisy prawne UE obowiązują od ponad 10 lat i wydano pozwolenia na używanie w żywności i paszach 45 roślin modyfikowanych genetycznie, nie zastosowano obserwacji potencjalnych negatywnych efektów zdrowotnych, wymaganych w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2001/18 /WE  i Rozporządzeniem (WE) 1829/2003.  Dalsze pozostałości ze spryskiwania herbicydami i  pojawiające  się efekty kumulacyjne zostały wyjęte z oceny ryzyka roślin modyfikowanych genetycznie.  Zgodnie z przedstawioną przez Komisję Europejską nową, roboczą wersją przepisów dotyczących oceny ryzyka roślin genetycznie modyfikowanych, praktyka ta nie zmieni się również w przyszłości. Jeśli chodzi o pozostałości z opryskiwania uzupełniającymi herbicydami, pojawiło się wiele głosów krytycznych, ponieważ ich użycie przy uprawach roślin coraz bardziej się zwiększa i wielu naukowców ostrzega przed związanymi z tym zagrożeniami zdrowotnymi.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

za:  GMO – Wiadomości

źródło: www.testbiotech.de

Analiza prawna profesora  Ludwika Kraemera

Ostatnia opinia EFSA

Komentarz Testbiotech do roboczej wersji przepisów dotyczących ryzyka roślin genetycznie modyfikowanych

zobacz także:

Szefowa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dyrektorem organizacji reprezentującej Monsanto 

GMO – eksperci Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opłacani przez koncerny biotechnologiczne

Importowana do polski transgeniczna soja (GMO) to łzy argentyńskich matek

Sudety biją na alarm · Zielone Wiadomości

Szklarska Poręba, Karpacz, Kudowa Zdrój, Radków pod Szczelińcem i inne kurorty są zagrożone planami uruchamiania kopalń uranu dla polskiej elektrowni atomowej. Obecnie takie złoża eksploatuje się poprzez wtłaczanie pod ziemię stężonego kwasu siarkowego i innych niebezpiecznych chemikaliów, w tym również cyjanku potasu.

więcej:  Sudety biją na alarm · Zielone Wiadomości.

Chleba zamiast igrzysk: Warszawa 10 maja – spotkanie organizacyjne ws. akcji podczas Euro 2012

Im bliżej do EURO 2012, tym bardziej widoczna jest zapaść społeczna, kulturowa i finansowa Warszawy. Władza, która najchętniej widziałaby mieszkańców miasta jedynie w roli zagorzałych kibiców, ignoruje ich podstawowe codzienne potrzeby. Poza widzami, jesteśmy bowiem także rodzicami, pracownikami, lokatorkami, studentami. Tymczasem w mieście dwóch pełnowymiarowych stadionów piłkarskich, brakuje pieniędzy na szkoły, żłobki mieszkania i teatry.

Podczas gdy rosną ceny biletów na transport miejski, na sam Stadion Narodowy lekką ręką wydano 2 miliardy zł – koszt czterech nowych linii metra. Karmiąc nas narodową papką, ratusz każe nam zapomnieć oprawdziwej cenie spektakularnych igrzysk: zamykaniu ośrodków edukacji i sztuki, braku mieszkań, setkach pracowników, których prawa zostały złamane na budowach towarzyszących Euro, tysiącach kobiet zmuszanych do prostytucji, niszczeniu przyrody, itd. Taki stan rzeczy z natury powinien rodzić opór mieszkańców.

 Zapraszamy na otwarte spotkanie w czwartek, 10 maja, o godzinie 18.00 do ‚planu.B’ na pl. Zbawiciela, by porozmawiać o wspólnych działaniach zokazji mistrzostw EURO 2012. Podyskutujmy razem na temat alternatyw dla wykluczającej, komercyjnej formy celebrowania sportu jaka jest oferowanaprzez władze.

źródło: http://chlebazamiastigrzysk.wordpress.com/

Zakaz wolontariatu w szpitalach i hospicjach. „Wylewanie dziecka z kąpiela”

Szpitale, hospicja stały się od 15 kwietnia podmiotami gospodarczymi. Nie będą mogły w związku z tym korzystać z pomocy wolontariuszy.  Jak czytamy w uzasadnieniu do proponowanych zmian: „działalność polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych jest w świetle przepisów o działalności leczniczej kwalifikowaną działalnością gospodarczą, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy przy prowadzeniu tej działalności jest sprzeczne z zasadami konkurencji oraz narusza spójność systemową regulacji dotyczącej wolontariatu”.

więcej:  Zakaz wolontariatu w szpitalach i hospicjach. „Wylewanie dziecka z kąpiela” | NaTemat.pl.

 

Amory Lovins: Lekcja z Fukushimy

Energetyka jądrowa – wyjątkowo bezlitosna technologia

W czasie gdy bohaterscy robotnicy i żołnierze próbują uratować dotkniętą przez straszliwą katastrofę Japonię przed następnym horrorem – opadem promieniotwórczym – kilka znanych od czterdziestu lat prawd, domaga się przypomnienia.

Nie jest mądrze budować 54 reaktory w strefie narażonej na trzęsienia ziemi i tsunami, zaludnionej przez 127 milionów ludzi. Pięć zaprojektowanych w latach sześćdziesiątych reaktorów Fukushimy I ma najmniejszy margines bezpieczeństwa i prawdopodobnie nie jest w stanie wytrzymać dziewięćdziesięciu procent przypadków topnienia  rdzenia. Na terenie Stanów Zjednoczonych znajduje się sześć identycznych  i siedemnaście bardzo podobnych elektrowni  jądrowych.

Wszystkie działające obecnie reaktory lekkowodne,  jeśli zostaną pozbawione dopływu energii i wody chłodzącej, mogą ulec topnieniu. Fukushima miała 94 baterie rezerwowe, lecz mimo to paliwo uległo topnieniu w trzech reaktorach. Większość reaktorów w USA ma problemy po czterech godzinach. Niektóre z nich miały już krótsze przerwy w dostawie energii. Mogły zdarzyć się o wiele dłuższe. Przegrzane paliwo grozi wybuchem wodoru lub pary, który może zniszczyć urządzenia i skazić całe miejsce – tak więc skupienie wielu reaktorów w jednym miejscu (aby zaoszczędzić pieniądze) może sprawić, że awaria w jednym z reaktorów może spowodować efekt domina i zagrozić innym.

Energia jądrowa jest wyjątkowo bezlitosna. Jak powiedział szwedzki laureat Nagrody Nobla, fizyk Hannes Alfven: „Nie wolno nam czynić tego, co należy do Boga.” (No acts of God can be permitted.) Omylni ludzie spowodowali w ciągu półwiecza kilka katastrof, pasmo powtarzających się stale niepokojących incydentów i wiele sytuacji, które omal nie skończyły się nieszczęściem. Ameryka miała jak do tej pory szczęście. Gdyby kopuła reaktora  Three Mile Island nie miała podwójnej wytrzymałości ze względu na lokalizację poniżej ścieżki lądowania pobliskiego lotniska, mogłaby nie wytrzymać wybuchu wodoru podczas wypadku w 1979 roku. W 2002 roku reaktor Davis-Besse znajdował się o krok od katastrofy z powodu całkowitego przerdzewienia ogromnej pokrywy zbiornika ciśnieniowego. Szczęśliwie dosłownie w ostatniej chwili zostało to zauważone.

Nie chcąc zadzierać z potężnym lobby przemysłowym,  instytucje odpowiedzialne za nadzór nie rozwiązały jak do tej pory tej, ani  innych kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem reaktorów, jak chociażby problemu zagrożenia atakiem terrorystycznym,  Przepisy amerykańskie nie są lepsze od japońskich, ani też bardziej przejrzyste. Faworyzujące wielki przemysł regulacje prawne uniemożliwiają społeczeństwu amerykańskiemu wywieranie wpływu na podejmowane decyzje.  Sprzeciwowi i dochodzeniu prawdy nie sprzyja również entuzjazm i poparcie udzielane energetyce jądrowej przez wielu prezydentów.

Jeszcze mniej zaufania wzbudzają ciała nadzorujące, które nastawione są przede wszystkim na promocję energetyki jądrowej. Podana przez Międzynarodową Agencję Energetyki Atomowej szacunkowa liczba ofiar śmiertelnych katastrofy w Czarnobylu -4 000 osób, różni się drastycznie od danych wynikających  z drobiazgowego przeglądu pięciu tysięcy prac naukowych napisanych głównie w językach słowiańskich, które IAEA całkowicie pominęła. Dane te mówią o prawie milionie ofiar do roku 2004, w tym niemal stu siedemdziesięciu tysiącach w Ameryce Północnej. Obecnie całkowita liczba ofiar śmiertelnych katastrofy w Czarnobylu przekroczyła milion, a straty finansowe w jej wyniku wyniosły pół biliona dolarów. Opady radioaktywne dotarły do czterech kontynentów, zupełnie tak samo może być z opadami z elektrowni w Fukushimie. Samo zużyte paliwo jądrowe w Fukushimie 1-4, będąc w reaktorze, wytworzyło (przez lata, nie w jednej chwili) ponad sto razy  więcej energii rozszczepienia atomu, a co za tym idzie promieniowania radioaktywnego, niż dwie bomby atomowe z 1945 roku. Jeśli to zniszczone już paliwo będzie się nadal przegrzewać, może się stopić lub spalić, wypuszczając do atmosfery substancje takie jak cez-137 i stront-90, które rozkładają się przez kilkaset lat. Paliwo z Fukushimy 3 zawiera pluton, którego rozkład zajmuje 482 000 lata.

Jaki sens ma dotowanie „Rozwiązania dla klimatu”, które jest tak niebezpieczne?

 Energia jądrowa jest jedynym źródłem energii, które na skutek nieszczęśliwego wypadku lub świadomej złej woli, jest w stanie zabić tak wielu ludzi na tak rozległym obszarze;  jedynym, którego składniki mogą posłużyć do wytworzenia i ukrycia bomb atomowych;  jedynym  rozwiązaniem problemu klimatycznego mogącym spowodować chorobę nowotworową, jak również wypadki i zagrożenia związane z wysoce radioaktywnymi odpadami. Budowa elektrowni atomowych zajmuje tak dużo czasu i wymaga tak ogromnych nakładów finansowych,  że w rzeczywistości zmniejszają one i opóźniają ochronę klimatu.

Oto w jaki sposób –  każdy dolar wydany na nowy reaktor generuje  dwukrotnie do dziesięciokrotnie mniejszą oszczędność zużycia węgla, niż ten sam dolar wydany na tańsze, szybsze i bezpieczniejsze rozwiązania alternatywne, takie jak:  zwiększenie efektywności zużycia energii elektrycznej, jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii w fabrykach i budynkach („cogeneration”) oraz energia odnawialna. Te dwa ostatnie źródła wytworzyły w 2009 roku 18% światowej energii elektrycznej (energia jądrowa 13%, w 2000 roku proporcje te były odwrotne), a także miały 90-procentowy udział w zwiększeniu globalnej produkcji energii elektrycznej. Energia jądrowa jest niepotrzebna i nieopłacalna.

Energia odnawialna nabiera coraz większego znaczenia na globalnym rynku energetycznym. Połowa światowej zdolności produkcyjnej w latach 2008-2009 należała do źródeł odnawialnych.  W 2010 roku pozyskały one, nie licząc wielkich elektrowni wodnych, 151 miliardów dolarów prywatnego kapitału i dodały 50 miliardów watów (70% całkowitej zdolności produkcyjnej wszystkich dwudziestu trzech podobnych do Fukushimy amerykańskich reaktorów), podczas gdy energetyka jądrowa nie przyciągnęła żadnego prywatnego kapitału i nadal traciła zdolność produkcyjną. Nie dysponujemy dokładnymi danymi, lecz przypuszcza się, że kapryśna energia wiatrowa stanowiła od 43% do 52% całej energii elektrycznej czterech niemieckich landów. Nie posiadająca elektrowni atomowych Dania, w której udział energii wiatrowej wynosi 21%, planuje całkowitą rezygnację z paliw kopalnych. Hawaje zamierzają osiągnąć 70-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych do roku 2025.

Dla porównania, z  66-ciu elektrowni atomowych na całym świecie znajdujących się na oficjalnej liście obiektów „w budowie” pod koniec 2010 roku, 12 posiadało ten statut od ponad dwudziestu lat, 45 nie miało wyznaczonego terminu rozpoczęcia działalności, a połowa była  opóźniona. Wszystkie z nich znajdowały się w krajach, w których system energetyczny jest centralnie planowany, pięćdziesiąt z nich w zaledwie czterech  (Chinach, Indiach, Rosji i Południowej Korei) – żadna z nich nie została zakupiona na wolnym rynku.  Od 2007 roku rozwój energetyki jądrowej przyczynił się mniej do wzrostu rocznej produkcji energii, niż najkosztowniejsza z energii odnawialnych – solarna – i prawdopodobnie nigdy jej nie dogoni. Gdy całkowicie bezpieczne odnawialne źródła energii pokonują na wolnym rynku zarówno elektrownie atomowe, jak i węglowe, i gwałtownie tanieją, koszty energii jądrowej nieustannie rosną, a w związku z  zaostrzeniem procedur bezpieczeństwa wzrosną jeszcze bardziej. Tokyo Electric Co., które właśnie dochodziło do siebie po stratach poniesionych na skutek trzęsienia w 2007 roku, będzie musiało zapłacić teraz jeszcze bardziej rujnujący rachunek za Fukushimę.

Od 2005 roku nowe reaktory w USA są w stu procentach dotowane – pomimo to nie były w stanie przyciągnąć ani centa prywatnego kapitału, ponieważ ich działalność nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia.  Kosztują 2-3 razy więcej od elektrowni wiatrowych, a ponieważ ich budowa jest niezwykle długa, są droższe nawet od elektrowni słonecznych. Pomimo, że energia odnawialna i zwiększenie efektywności zużycia mogą całkowicie zastąpić energię z elektrowni węglowych i atomowych, przemysł atomowy domaga się nieustannie  jeszcze więcej ogromnych dotacji, a jego lobbyści skutecznie powstrzymują rozwój wszystkich innych sposobów pozyskiwania energii w zamian za dziesiątki miliardów dolarów, bez ograniczeń.

Japonia, z powodu swoich rozmiarów, ma jeszcze większy od Ameryki wybór obfitych, dobroczynnych źródeł energii, lecz są one od dawna zaniedbywane. Być może obecna tragedia sprawi, że Japonia stanie na czele nowego post-nuklearnego świata. A Ameryka zanim doświadczy swojej Fukushimy, powinna zadać sobie pytanie – nie o to, czy horrendalnie drogie nowe reaktory są bezpieczne, lecz o to,  po co je w ogóle budować i jaki  sens ma  utrzymywanie stwarzających zagrożenie starych elektrowni atomowych. Chiny zawiesiły uruchamianie nowych reaktorów. Niemcy wstrzymały właśnie pracę swoich najstarszych reaktorów, stanowiących 41% całkowitej zdolności produkcyjnej całej niemieckiej energetyki jądrowej, w celu ponownego przebadania kwestii ich bezpieczeństwa. Amerykańskie lobby nuklearne twierdzi, że podobna katastofa nie może zdarzyć się tutaj i domaga się nowych ogromnych dotacji.

Powtarzany od dawna mit mówi, że awaria w reaktora Three Mile Island wstrzymała zamówienia na energię jądrową w USA. Prawda jest zupełnie inna – przestały one napływać ponad rok wcześniej na skutek działania bezwzględnych praw wolnego rynku. Nie ulega wątpliwości, że gdy liczący już sobie lata upadek energetyki jądrowej na rynku, zostanie w końcu przyjęty do wiadomości, odpowiedzialnością zań obciążona zostanie Fukushima. Modląc się o jak najlepszy rozwój wydarzeń w Japonii, miejmy nadzieje, że poświęcenie jej mieszkańców przyczyni się szybszego przejścia naszego świata do  korzystania z bezpieczniejszej i bardziej konkurencyjnej energii przyszłości.

Amory Lovins jest fizykiem, przewodniczącym i naczelnym naukowcem Rocky Mountain Institute oraz emerytowanym przewodniczącym Fiberforge. Inc. Opublikował 29 książek i setki prac naukowych,  doradzał rządom i wielkim firmom na całym świecie w kwestii zaawansowanych technologii energetycznych i efektywnego wykorzystania zasobów.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

za: ekobuddyzm.pl

źródło:  www.ecobuddhism.org

po raz pierwszy opublikowane na stronie: RMI Outlet Blog

zobacz także:

NIE dla energii jądrowej: Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla do światowych przywódców

Polityka energetyczna: Polska, Czechy, Francja i Anglia żądają od Brukseli subwencji dla energii atomowej

Cztery państwa Unii Europejskiej: Polska, Czechy, Francja i Anglia  naciskają na Brukselę żądając takich samych subwencji dla energii atomowej  (z powodu niskich emisji) na jej rozwój,  jakie dostają energie odnawialne, słoneczna i wiatrowa. Pisze o tym niemiecki Spiegel i Süddeutsche Zeitunung  powołując się na pismo z tych krajów wysłane do Brukseli  przed  europejskim spotkaniem ministrów Gospodarki i Energii, które ma  się odbyć w przyszłym tygodniu. Kraje te chcą, żeby  sklasyfikować  energię atomową jako niskoemisyjną co pozwoli na subwencjonowanie nie tylko samej budowy elektrowni ale i sprzedaży prądu.

Tobias Münchmeyer, specjalista od energii w Greenpeace ostrzega: „Jak już raz energia atomowa zostanie zrównana z energią odnawialną, to skutkiem będą subwencje atomowe sięgające miliardów.”  Rząd niemiecki nie powinien „się  dać nabrać na tego konia trojańskiego państw atomowych,”   postuluje Münchmeyer.

Sceptyczny jest także dyplomata angielski w Brukseli –  zrównanie obu technologii oznacza że:  „energia atomowa dostanie solidne wsparcie a jednocześnie zredukują się inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych”.

Wielka Brytania ma w planach budowę czterech elektrowni jądrowych, budowa ich jeszcze nie ruszyła,  ponieważ nie znalazło się jeszcze żadne przedsiębiorstwo gotowe zainwestować miliardy w technologię, której przyszłość jest niepewna. Z tych projektów wycofały się niedawno niemieckie koncerny  Eon i RWE.   Dlatego  Anglii bardzo zależy na zreformowaniu rynku energetycznego i  chce wprowadzić opłaty za dostawę energii do sieci, a na to potrzebuje zgody Brukseli.  Bruksela wyda na to zgodę tylko wtedy jeśli rozwój energii atomowej „odpowiada  celom europejskim,”  , czyli zostanie zrównana z energiami odnawialnymi –  powiedział Joaquín Almunia, Europejski Komisarz ds. Konkurencji

Czy do tego dojdzie zależy od Europejskiego  Komisarza ds. Energii Günthera Oettinger, który   ” jest skłonny przedyskutować   różne opcje”.  Do czerwca zamierza wysłuchać wszelkich propozycji, także tych dotyczących rozwoju OZE.

Pod koniec czerwca szefowie rządów mają  zadecydować o nowych przepisach regulacyjnych  na szczycie w Brukseli. Rząd niemiecki  nie ma jeszcze ustalonego stanowiska w tej sprawie  – nie wiadomo czy będzie głosował za zrównaniem energii odnawialnych z nuklearną czy przeciw.

na podstawie:

http://www.sueddeutsche.de/politik/konkurrenz-zu-erneuerbaren-energien-eu-staaten-fordern-subventionen-fuer-atomkraft-1.1331385

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,827295,00.html

Odwiedź: poznajatom.org –  stronę kampanii na rzecz zwiększania wiedzy społeczeństwa  na temat energetyki jądrowej

Poznaj atom – kampania na rzecz świadomości społecznej – strona na Facebooku