Posts Tagged ‘duchowość’

Wiele religii, jedna prawda — Dalajlama.info.pl

Nowy Jork, USA, 25 maja 2010 (New York Times, Tenzin Gyatso) – Kiedy byłem chłopcem w Tybecie, miałem poczucie, że moja własna buddyjska religia jest najlepsza, a wszystkie inne są w jakiś sposób gorsze. Teraz widzę, jak bardzo byłem naiwny i jak wielkie niebezpieczeństwa pociąga za sobą skrajna religijna nietolerancja.

Jakkolwiek nietolerancja jest być może tak stara, jak sama religia, wciąż jeszcze możemy zaobserwować oznaki, że nie straciła ona swojej zjadliwości i wigoru. W Europie trwają gwałtowne debaty na temat nowoprzybyłych zasłaniających twarze welonami, albo chcących budować meczety i zdarzają się akty przemocy skierowane przeciwko muzułmańskim imigrantom. Radykalni ateiści ogłaszają deklaracje potępiające wyznawców religii. Na Bliskim Wschodzie trwają wojny podsycane nienawiścią wobec osób należących do innego wyznania. (…)

Współczucie jest równie ważne w Islamie – i uświadomienie sobie tego stało się niezwykle istotne w latach po 11 września 2001 roku, szczególnie po to, by móc odpowiedzieć tym, którzy przedstawiają Islam, jako religię nawołującą do przemocy. W pierwszą rocznicę 11 września przemawiałem w National Cathedral w Waszyngtonie, apelując abyśmy nie przyjmowali bezmyślnie opinii niektórych mediów, które na podstawie brutalnych aktów niewielkiej liczby jednostek, definiują całą religię.

więcej: Wiele religii, jedna prawda — Dalajlama.info.pl.

Reklamy

Buddyzm, a chrześcijaństwo

Jeśli mówimy, że uważamy się za chrześcijan czy też za buddystów, to mamy na myśli pełne znaczenie tych słów. To znaczy, iż nie jesteśmy nimi tylko dlatego, że w coś wierzymy, ale też, że oceniamy siebie w relacji do tego, jak ta wiarą żyjemy. W tym kontekście można mówić o chrześcijanach, którzy są lepszymi buddystami od niektórych buddystów, gdyż bardziej pielęgnują uważność, lub też mają lepsze wyczucie nietrwałości rzeczy. Z drugiej strony są buddyści, którzy pokonują chrześcijan na ich własnym boisku, bo szczerze praktykują, a nie tylko proklamują, miłosierdzie. Na tym poziomie autentyczności religii, liczy się bardziej osobiste doświadczenie i świętość,  niż obiektywny zbiór zasad wiary albo jej niuanse filozoficzne i teologiczne.

„Dobre serce.Dalajlama czyta ewangelię” – Jego Świątobliwość Dalajlama, Laurent Freeman OSB, Wydawnictwo Jacek Santorski&Co, 2008.