Archive for the ‘rolnictwo ekologiczne’ Category

Jedzenie jest modne. Rolnicy mniej

Książki kucharskie przybierają dziś formy modowych żurnali. Żywność jest modna, rolnicy mniej. W szale mody na organic, bio, vegan, gluten-free i fair trade, mało kto dostrzega mechanizmy działania branży spożywczej.

więcej: ekobuddyzm.pl

Reklamy

List poparcia dla rolników od La Via Campasina – Międzynarodowego Ruchu Małych i Średnich Rolników

Warto zadać sobie trud przeczytania całości listu (w jęz. angielskim) – poniżej trochę nieporadnego tłumaczenia jego części na polski:

List poparcia dla rolników od La Via Campasina – Międzynarodowego Ruchu Małych i Średnich Rolników.

Amerykanie nakłaniali polskich dziennikarzy do lobbingu – Wiadomości – WP.PL

Ambasada USA w Warszawie, naukowcy i polskie firmy z branży rolniczej wspólnie lobbowali za zniesieniem zakazu upraw GMO w Polsce, do lobbowania próbowano zaangażować również dziennikarzy, oferując zagraniczne wycieczki. Przeciw nim stanęły m.in. organizacje reprezentujące polskich rolników, które również zaangażowały się w lobbowanie w sejmie. Czy tym razem posłowie zignorują opinię publiczną i pozwolą lobbystom forsować zmiany w polskim prawie?

Więcej:  Amerykanie nakłaniali polskich dziennikarzy do lobbingu – Wiadomości – WP.PL.

 

Kolejny apel naukowców ws. GMO. List otwarty do Prezydenta RP oraz władz i środowiska naukowego w Polsce

Sygnatariusze tego listu zwracają uwagę, że w debacie wokół GMO ujawniają się postawy dalekie od etycznie poprawnej postawy naukowej. Co więcej, polski rząd korzysta z rad ekspertów, którzy pozostają w ewidentnym konflikcie interesów, będąc przedstawicielami organizacji finansowanych przez firmy produkujące nasiona GMO.

Naukowcy apelują o moratorium na uwalnianie GMO do środowiska, aby mieć czas na przeprowadzenie rzetelnych, niezależnych i wystarczająco wszechstronnych badań. Wyniki badań powinny zostać poddane pod szeroką dyskusję naukową i debatę publiczną. Dopiero na tej podstawie można będzie podjąć świadome i najbardziej korzystne dla Polski decyzje odnośnie upraw GMO.

treść apelu:  Kolejny apel naukowców ws. GMO. List otwarty do Prezydenta RP oraz władz i środowiska naukowego w Polsce » GMO – Wiadomości.

Nowy raport: Global Citizens Report on the State of GMOs – Fałszywe obietnice, nieudane technologie » GMO – Wiadomości

Nowy, opublikowany w październiku raport organizacji Navdanya India, Navdanya International i the International Commision on the Future of Food, przy współudziale the Center for Food Safety, przedstawia badania naukowe i doświadczenia empiryczne, pokazujące, że nasiona i uprawy roślin modyfikowanych genetycznie GMO nie spełniły żadnej z obietnic reklamowych promujących je koncernów.

Zwolennicy GMO twierdzą, że biotechnologia zwiększa plony, zmniejsza użycie chemikaliów, pozwala na opanowanie szkodników i chwastów oraz zwiększa odporność roślin na negatywne zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak susze. Jednakże rzeczywiste doświadczenia z wielu krajów pokazują, że technologia ta zawiodła na wszystkich frontach.

więcej:  Nowy raport: Global Citizens Report on the State of GMOs – Fałszywe obietnice, nieudane technologie » GMO – Wiadomości.

Gdzie szukać lokalnej żywności?

Pomidory z Hiszpanii, jabłka z Francji, ogórki z Portugalii? Z obowiązkową styropianową tacką owiniętą folią spożywczą… Czy podczas zakupów w osiedlowym supermarkecie zwracacie uwagę na to, skąd przyjechały warzywa i owoce?

Bądź locavore, czyli wybieraj żywność lokalną

W Polsce coraz większą grupę osób obchodzi nie tylko cena i wygląd, ale także lokalne pochodzenie produktów. Kupując w warzywa, olej lub miód bezpośrednio od rolnika mamy pewność, że są świeże i że nie dojrzewały w samochodzie jadącym setki kilometrów. A właśnie odległość, jaką musi przebyć pożywienie, zanim zostanie skonsumowane, jest kluczowa dla idei locavore. „Żywnościokilometry” (ang. food miles) powinny zostać zredukowane są do niezbędnego minimum (górną dopuszczalną granicą jest 100 km).

Dlaczego żywność lokalna lepsza od produktów importowanych?

Niepotrzebne są dodatkowe opakowania, przetwarzanie i chłodzenie. Niewielkie odległości pozwalają na mniejsze zużycie energii i paliwa, a w końcowym rezultacie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto dzięki skróceniu dystansu, konsument ma szansę poznać producenta swojej żywności i wesprzeć konkretnego człowieka, zamiast międzynarodową sieć sprzedaży.

więcej:  Gdzie szukać lokalnej żywności? – ulicaekologiczna.pl.