Archive for the ‘prawa zwierząt’ Category

Kup na święta jajka bez cierpienia

Na świecie 80 proc. Jaj pochodzi z chowu klatkowego. Polega na tym, ze kury spędzają życie w ustawionych piętrowo klatkach, w których mają gwarantowana powierzchnię wielkości kartki formatu A4. W jednej hali z klatkami trzyma się do 3 tys. kur. Żyją tak długo, jak długo mają odpowiednią wydajność w znoszeniu jajek. Najczęściej niespełna półtora roku (w normalnych, \”podwórkowych\” warunkach kura może żyć kilkanaście lat). Można podnosić spadającą wydajność kur przez sztuczne wywoływanie pierzenia (metoda zalecana w podręczniku wydanym przez SGGW w Warszawie): pozbawia się kury światła nie karmi przez osiem dni, apotem głodówkę aplikuje co trzeci dzień. Przez dwa dni kury nie dostają pić. W wyniku stresu i wycieńczenia tracą resztki piór. Potem, kiedy zaczynają być normalnie karmione, gwałtownie się regenerują i zaczynają z powrotem znosić jaja .

Kury, których wydajności nie da się już podnieść, a nie umrą wcześniej od chorób spowodowanych intensywnym wykorzystywaniem (np. odwapnienie kości) i warunkami bytowymi (oddychanie powietrzem zatrutym toksynami, rany od siatki, o która się ocierają i na której stoją i rany zadawane przez towarzyszki, stres wywołany niemożnością realizowania podstawowych dla kur potrzeb, jak grzebanie czy układanie piór) odsyłane są do ubojni i przerabiane na karmę. Nazywa się to „likwidacją stada”. Opróżnia się klatki dla nowego.

Reklamy